współpraca z Zespołem Szkół w Strzelcach Kraj.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. mł. chor. Sebastian Kraczka oraz szer. Ewa Roeske w ramach współpracy gorzowskiej jednostki penitencjarnej z Zespołem Szkół w Strzelcach Kraj. przeprowadzili na terenie szkoły akcję popularyzującą współczesne oblicze Służby Więziennej. Natomiast Kierownik Działu Terapeutycznego por. Marcin Jankowski przeprowadził wspierające warsztaty psychologiczne dla ośmiorga ukraińskich dzieci. Przeżycia wywołane wojną spowodowały negatywne skutki w obszarze kondycji psychicznej dzieci. W efekcie wiele z nich doświadcza trudności adaptacyjnych w konfrontacji z nową rzeczywistością, nie potrafi poradzić sobie z emocjami, stresem oraz doświadcza lęku. Zajęcia z por. Marcinem Jankowskim pomogły choćby na chwilę zapomnieć o doznanej traumie.

Tekst: kpt. Tomasz Nowosadzki

Zdjęcie: por. Marcin Jankowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej