Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. nie zamierzają przyglądać się postępującej pandemii z założonymi rękoma.

Jak już wcześniej zapowiadaliśmy, funkcjonariusze gorzowskiej jednostki penitencjarnej podjęli kolejne działania w walce z rozprzestrzeniającym się na terenie kraju wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2).

W ramach programu resocjalizacyjnego „Przyłbica” zakupiono drukarkę 3D oraz akcesoria niezbędne do produkcji przyłbic. Pierwsze „jeszcze gorące” przyłbice zostały już przekazane funkcjonariuszom Działu Ochrony. Planowane jest również przekazanie części produkcji innym jednostkom penitencjarnym.

Produkcja przyłbic odbiła się dużym echem wśród osadzonych w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. - podopieczni gorzowskiej jednostki codziennie oferują swoją pomoc w procesie wytwarzania produktu.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej