Początek ruchu Anonimowych alkoholików w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim sięga 1988 r. i trwa nieprzerwanie do chwili obecnej.

W Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim odbyłyłu się uroczyste obchody 35 lecia funkcjonowania ruchu Anonimowych Alkoholików. W uroczystosci udział wziął Dyrektor Okręgowy gen. Artur Koczerba, Dyrektor Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim mjr Łukasz Kropidłowski, Specjalista  z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie mjr Karola Smoleń, Kierownicy Działu Penitencjarnego i Terapeutycznego. Swoją obecnością uraczył nas także Dyrektor Okręgowy w stanie spoczynku ppłk Arkadiusz Tomczak. Uroczystość nie mogłaby się odbyć bez założycielki grupy AA "Azyl" i inicjatorki współpracy z gorzowską jednostką pani Krystyny Tomaszewskiej. Z ramienia Anonimowych Alkoholików swoją obecnością zaszczycili nas także Gustaw Świdkiewicz- łącznik ds. wspólnoty AA na terenie jednostek penitencjarnych i Grzegorz Kot- sekretarza Klubu Odnowa, rzecznika Intergrupy AA “Gorzowska” i inni człosnkowie wspólnoty prowadzący mityngi w Zakładzie Karnym, a także osadzeni tworzący grupę AA na terenie jednostki ponieważ to również ich święto.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików na terenie naszej jednostki funkcjonuje już nieprzerwanie od 1988 r. i jest nieodłączną częścią prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych. Nie sposób jest policzyć ilu osadzonych skorzystało w ciągu tych 35 lat z programu 12 kroków i dzięki temu poprawiło jakość swojego życia, zyskała nowy cel i nawiązała relacje dające wsparcie po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Nie byłoby to możliwe gdyby nie zaangażowanie obu stron, Służby Więziennej i ruchu Anonimowych Alkoholików. Ta wieloletnia, owocna współpraca przynosiła wymierne efekty w postaci wyzwolenia z choroby alkoholowej i powrotowi do społeczeństwa już nie jako samotny człowiek ale jako człowiek z siecią wsparcia i pomocy w trudach życia. Niezmiernie cieszymy się, że wspólnie mogliśmy świętować kolejny rok wytrwałej pracy na rzecz drugiego człowieka i poprawy jakości jego życia. Wierzę, że spotkanie i uczczenie tego wydarzenia było również dobrą okazją do rozmowy o przyszłości jak i podsumowania dotychczasowych, wspólnych osiągnięć ale także tego co mogło by naszą współpracę jeszcze ulepszyć.

 

tekst: st.s zer. Bartłomiej Cieślak

zdjęcia: mjr Rafał Rybak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej