Międzynarodowy Dzień Mediacji

Trzeci czwartek października, to każdorazowo Międzynarodowy Dzień Mediacji. Kierując się przekonaniem o konieczności upowszechniania powyższego corocznie organizuje się szereg inicjatyw w ramach tzw. tygodnia mediacji. W 2022 r. miało to miejsce w okresie od 17 do 21 października. Z tej okazji, w gorzowskiej jednostce, podjęto działania mające na celu poszerzenie świadomości w tym obszarze, a także zwrócenie uwagi, że istnieje alternatywna do sądów forma rozwiązywania sporów. Poza materiałem informacyjnym dostępnym dla każdego (gabloty w przestrzeni korytarzowej) odbyły się zajęcia przybliżające omawianą tematykę.
W toku rozmów okazało się, że mediacje nie tylko są wciąż mało znane, ale też błędnie identyfikowane. Wielu spośród moich rozmówców utożsamiało je wprost z negocjacjami, co wynikało z definiowania wskazanych pojęć w ten sam sposób. Z pewnością jedna i druga forma należy do obszaru tzw. komunikacji dwustronnej pomiędzy stronami pozostającymi w sporze. Jednak w mediacji każdorazowo obecny musi być mediator, a negocjacje mogą być prowadzone przez same zainteresowane strony. Nie oznacza to, że nie sięga się po wsparcie profesjonalnego negocjatora, ale ma to charakter uznaniowy. Warto także wskazać na to, że brak satysfakcjonującego wyniku w procesie negocjacji lub też zaostrzanie sporu bez porozumienia, mogą skutkować potrzebą stron wyrażającą się w skierowaniu sprawy do mediacji. Dlatego, w tym miejscu warto zaznaczyć, że mediacje to nie negocjacje, a negocjacje to nie mediacje. Nie bez znaczenia jest także to, że instytucja mediacji znalazła odzwierciedlenie w regulacjach ulokowanych w różnych gałęziach prawa.

Reasumując, każdy sposób rozwiązania konfliktu, czy też zminimalizowania sporu jest pożądany. Bez względu na to czy sięgniemy po mediacje, czy/i negocjacje, ważne jest to, że istnieje otwartość na porozumienie. Z tym, że ugoda mediacyjna, jeśli jest sporządzona właściwie i nie zawiera żadnych sprzeczności, trafia do sądu, gdzie zatwierdza się ją lub nadaje klauzulę wykonalności. Oznacza to, że dobrze spisana ugoda może zastąpić wyrok.

 

kpt. Marta Sprengel-Pieczyńska, specjalista Działu Terapeutycznego, Zakład Karny Gorzów Wlkp.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej