Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. przyłączyli się do akcji Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej - "Torba Charytatywna".

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. przyłączyli się do akcji Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej - "Torba Charytatywna".

Akcja ma na celu pomoc osobom ubogim, które są podopiecznymi Caritas na Ukrainie, a także bezdomnym i potrzebującym z terenu diecezji. Akcja organizowana jest cyklicznie w okresie przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.

Duże zaangażowanie gorzowskich więzienników w akcję umożliwi osobom potrzebującym radosne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia.

Tekst i zdjęcia: kpt. Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej