Od 28 czerwca do 29 lipca w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. odbywał się kurs zawodowy: „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Kurs został zorganizowany dla grupy 12 skazanych. Uczestnicy kursu uczyli się solidnych podstaw prac wykończeniowych stosowanych w budownictwie.
Część teoretyczną poszerzono o  szkolenia z aktywizacji zawodowej, BHP oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Głównym celem projektu było wyposażenie skazanych w umiejętności pozwalające na właściwe funkcjonowanie w środowisku oraz na otwartym rynku pracy po opuszczeniu jednostki  penitencjarnej.

Tekst i zdjęcia : kpt. Piotr Melinis

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej