Skazani uczestniczyli w projekcie, organizowanym przez Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

Projekt wychodzi od potencjału kolekcji prac Władysława Hasiora, która znajduje się w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim. W trakcie trwania projektu na warsztatach, prowadzonych przez artystów wizualnych, została wykonana seria nowych asamblaży-sztandarów inspirowanych twórczością Hasiora.
 
Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim jest właścicielem drugiej co do wielkości, po Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, kolekcji prac Władysława Hasiora, który w swoich asamblażach wykorzystywał przedmioty-odpadki, związane z kulturą wsi i małych miasteczek. Zestawiał je ze sobą tworząc zaskakujące konfiguracje, pełne nowych znaczeń i metafor. Kompozycje Hasiora osiągają przy tym magiczny wymiar, stając się obiektem adoracji o quasi-religijnym charakterze.
 
Z związku z 20-leciem śmierci Władysława Hasiora, która przypada w roku 2019 organizatorzy chcą przypomnieć gorzowianom o kolekcji prac artysty, która na co dzień dostępna jest w Miejskim Ośrodku Sztuki i za pomocą działań artystycznych artystów wizualnych symbolicznie "wyprowadzić ją" na zewnątrz w przestrzeń publiczną.
 
Projekt wykorzystuje tytuł jednego ze sztandarów z gorzowskiej kolekcji "Sztandar sąsiada", by za pomocą sztuki mówić o naszej rzeczywistości. Założeniem projektu jest przeprowadzenie cyklu  warsztatów prowadzonych przez artystów wizualnych, edukatorów i osoby zajmujące się tkaniną z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego z różnych grup społecznych (m.in. uczniowie, więźniowie, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, społeczność ukraińska). Tematem warsztatów będzie szeroko rozumiane sąsiedztwo (lokalnie i globalnie) - hasła związane z tym zagadnieniem, a także wyobrażone postaci sąsiadów pojawią się na sztandarach będących wynikiem warsztatów.

W dniach 12 - 14 czerwca, grupa skazanych z Zakładu Karnego w Gorzoiwe Wlkp., brała udizał w warsztatach opartych na duchu tolerancji i współpracy. Opiekę artystyczną pełnili panie Ewa Kozubal i Ewa Bone oraz kusztosz MOS-u pan Gustaw Nawrocki. Głównym hasłem, do którego odnosili się uczestnicy warsztatów było szeroko rozumiane sąsiedztwo. Finałem zadania był happening, polegający na prezentacji sztandarów w formie procesji-przemarszu w sobotę, 15. czerwca, w czasie Dni Gorzowa.

Do przemarszu ze sztandarami zaproszeni zostali skazani, którzy prezentowali m.in. swoje dzieła.

kpt. Piotr Melinis

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej