Program resocjalizacji w zakresie integracji rodzin w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w procesie readaptacji społecznej skazanych. Stąd organizowany każdego roku program "Święta z rodziną", który jest okazją do spotkań całych rodzin. Dzięki takim spotkaniom skazani utrzymują silną identyfikację z rodziną, nabywają i utwierdzają się w przekonaniu, że są nadal ważni w życiu rodziny.

Okres przed Świętami Bożego Narodzenia sprzyja integracji rodzin - łamanie się opłatkiem, życzenia, dekoracja choinki. I tak było 20 grudnia, kiedy na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp., odbywał się program.

kpt. Piotr Melinis

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej