W dniach od 16.10.2018 do 15.11.2018 w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku odbył się program korekcyjno - edukacyjny w wymiarze 60 godzin dla sprawców przemocy realizowany przez PCPR w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkań programowych osadzeni zapoznali się z wieloma zagadnieniami odnoszącymi się do zachowań agresywnych, przemocowych. Spotkania były realizowane w wielu formach, dostosowanych do prezentowanej i omawianej treści - wykłady, dyskusje, warsztaty, omawianie faktycznych sytuacji z życia, wypełnianie kwestionariuszy. W szczególności podczas realizowanych oddziaływań osadzeni przyswoili oraz zapoznali się z następującymi obszarami tematycznymi:

- nadużywanie alkoholu, a przemoc w rodzinie;

- zastępowanie zachowań agresywnych zachowaniami respektującymi potrzeby innej osoby;

- zrozumienie i zdefiniowanie problemu przemocy;

- analiza art. 207 kk w odniesieniu do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizacja oddziaływań miała na celu kształtowanie prawidłowych i pożądanych postaw społecznych w relacjach interpersonalnych; osadzeni przyjrzeli się zachowaniom agresywnym i przemocowym w wielu przykładach oraz mieli okazję nabyć wiedzę i umiejętności umożliwiające rozwiązywanie określonych sytuacji w sposób nierodzący konfliktów. Otrzymali niezbędne informacje o konstruktywnych metodach rozładowywania napięć. Spotkania odnosiły się do materii przemocy i agresji w ogólności oraz w relacjach z osobami najbliższymi.

Tekst: szer. Marcin Kwiatkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej