Przedstawiciele Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Stargardzie zaprezentowali ofertę edukacyjną

W dniu 23 stycznia 2018 r. w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Centrum Ksztrałcenia Ustawicznego. Placówka, która znajduje się przy Zakładzie Karnym w Stargardzie, to Szkoła Podstawowa dla Dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Prowadzone są tutaj także szkolenia zawodowe w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie ślusarz i kucharz.

kpt. Piotr Melinis

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej