Uczestnicy narady omawiali zmiany przepisów w zakresie udzielania zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Dyrektor Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. mjr Łukasz Kropidłowski był gospodarzem spotkania z sędziami Sądu Okręgowego III Wydziału Penitencjarnego w Gorzowie Wlkp. Uczestnicy narady omawiali zmiany przepisów w zakresie udzielania zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – związane z nadaniem komisjom penitencjarnym dodatkowych uprawnień. Posiedzenie miało na celu skorzystanie z doświadczeń Sędziów Penitencjarnych, co w znacznym stopniu przygotuje nas do realizacji nowego obowiązku. To już kolejne spotkanie związane z ww. zagadnieniem. Wcześniej, podobne ,odbyło się Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Tekst i zdjęcia: mjr Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej