W dniu 13.07.2019 r. w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku odbyło się spotkanie z młodzieżą chrześcijańską z Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej.

 

Podczas niniejszego wydarzenia skazani mogli uczestniczyć w śpiewaniu pieśni chrześcijańskich, zapoznać się z przesłaniem płynącym z Pisma Świętego. Spotkanie miało na celu propagowanie wartości chrześcijańskich, znaczenia zdrowej rodziny, podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Wskazywano również na sposoby wychodzenia z sytuacji trudnych, problemowych, z podkreśleniem prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz życia w zgodzie z samym sobą i innymi.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a skazani uczestniczący w nim otrzymali broszury, ulotki oraz Pismo Święte do lektury własnej. Na koniec zagospodarowano czas na swobodną dyskusję oraz zadawanie pytań.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Marcin Kwiatkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej