Dzięki tej inwestycji realizowanej w ramach programu "Praca dla więźniów" ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych powstanie hala produkcyjna o powierzchni 600 m2, w której zatrudnienia znajdzie około 50 skazanych.

Uruchomienie hali produkcyjnej da możliwość zatrudnienia przede wszystkim skazanych, którzy z uwagi na charakter popełnionych przestępstw nie mogą pracować poza terenem jednostki. W pierwszej kolejności do pracy kierowani są skazani posiadający zobowiązania alimentacyjne oraz inne zobowiązania finansowe np. komornicze.

Program „Praca dla więźniów” odniósł sukces na skalę europejską. Osiemdziesięciu pięciu na stu osadzonych, którzy mogą pracować, ma zatrudnienie. W ciągu trzech lat wybudowanych zostało dwadzieścia osiem hal. Wpływy do Funduszu Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy wzrosły w ciągu roku o połowę i wyniosły prawie 150 milionów złotych. Dwa razy więcej skazanych obciążonych zobowiązaniami alimentacyjnymi ma odpłatne zatrudnienie. Nie byłoby to wszystko możliwe bez nadzwyczajnej aktywności kadry jednostek penitencjarnych w całym kraju.

 Zapraszamy do śledzenia postępujących prac.

 

tekst i zdjęcia: st. szer. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej