„Zatrudnionych będzie 50 więźniów”

Takimi słowami dziennikarz TVP 3 Gorzów Wlkp., Artur Szymczak, zatytułował reportaż przeprowadzony w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. Oddziale Zewnętrznym w Słońsku. Reportaż porusza temat osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności zatrudnionych w nowo powstałej hali produkcyjnej znajdującej się na terenie jednostki penitencjarnej. Wywiadu udzielili Dyrektor Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. - kpt. Łukasz Kropidłowski, z ramienia kontrahenta - Wojciech Łopaciński, wójt gminy Słońsk - Janusz Krzysków oraz osadzony zatrudniony na terenie hali.

 

Hala produkcyjna wpisuje się w program Ministerstwa Sprawiedliwości „Praca dla Więźniów”, który został zainicjowany w 2016r. Program realizowany jest przez Służbę Więzienną i ma na celu readaptację społeczną, a przede wszystkim aktywizację zawodową osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Z punktu widzenia resocjalizacji, praca skazanych jest wysoce pożądana. Udział w projekcie „Praca dla Więźniów” pozwala zdobyć nowe kwalifikację przydatne po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, pozyskać środki na spłatę zobowiązań finansowych np. grzywien lub wsparcie rodziny.

Materiał TVP 3 Gorzów Wlkp.

Tekst i zdjęcia: kpt. Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej