W związku z nowym Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim uruchomiliśmy możliwość rejestracji osób bliskich przez wiadomość e-mail.

Wychodząc na przeciw liczym zapytaniom i potrzebom Dyrektor Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim mjr Łukasz Kropidłowski w dniu 06.05.2024 r. podpisał nowe zarządzenie dzięki któremu uruchamiamy możliwość rejestracji osbó bliskich za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W przypadku rejestracji za pomocą poczty e-mail należy wysłać wiadomość na adres widzenia_zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl

W treści wiadomości należy podać:

- imię, nazwisko oraz imię ojca osoby przebywającej w zakładzie karnym, areszcie śledczym do której rejestrujemy się na widzenie.

- imię i nazwisko osoby/osób odwiedzających,

- telefon kontaktowy,

- informacja o przedłużeniu lub połączeniu widzenia jeżeli osadzony otrzymał zgodę.

POTWIERDZENIE REJESTRACJI WIDZENIA ODBYWA SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ! W PRZYPADKU BRAKU POTWIERDZENIA WIDZENIA E-MAILEM ZWROTNYM WIDZENIE NIE ZOSTAŁO ZAREJESTROWANE!

Dni oraz godziny rejestracji widzeń pozostają bez zmian. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej