Program readaptacyjny "STOP" jest skierowany do osadzonych sprawców przemocy i agresji. To w dalszym ciągu znacząca grupa odbywających karę pozbawienia wolności. Stąd potrzeba realizacji programów readaptacyjnych w zakresie przeciwdziałania tym patologiom.

Dlatego właśnie w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim wdrażane są rozmaite formy podejmujące wskazaną tematykę. Jedną z nich jest program "STOP". Dotychczas odbyły się już dwie edycje, a kolejna rozpocznie się w czerwcu. Program obejmuje łacznie 20 sesji (10 edukacyjnych i warsztatowych, 10 sportowych). Uczestnicy mają okazję poszerzyć wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy w praktyce. Oznacza to, iż mogą wziąć udział w ćwiczeniach np. rozładowujących napięcie, umożliwiających radzenie sobie ze stresem, poprawiających komunikację. Bezpośrednio po nich organizowany jest blok ćwiczeń fizycznych, co niewątpliwie pozwala na konstruktywne odreagowanie nagromadzonych emocji. Całokształt stanowi ciekawą propozycję spędzenia czasu wolnego, ale też wpływa na poprawę nastroju, dyscypliny i ogólnej atmosfery. Łagodzi też negatywne skutki izolacji, pozwala na przyjrzenie się sobie i dokonanie określonych zmian. Program ten skierowany jest do osób, które odbywają karę pozbawienia wolności w związku z popełnieniem przestępstw związanych z agresją i przemocą. Z uwagi na dobry odbiór opisanego przedsięwzięcia oraz duże zainteresowanie osadzonych, a także realną potrzebę program będzie kontynuowany.

 

Tekst: kpt. Wojciech Jaworski starszy wychowawca DP

Zdjęcia: kpt. Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej