W kwietniu rozpoczęła się kolejna edycja programu z zakresu przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom. W programie bierze udział 15 skazanych recydywistów penitencjarnych.

Jest oczywistym, że jedną z przyczyn popełniania przestępstw przez skazanych jest nieumiejętność spędzania wolnego czasu w sposób społecznie akceptowany oraz brak doświadczenia w czerpaniu przyjemności z regularnie uprawianego sportu. Można przewidywać, że człowiek który dba zarówno o swój rozwój psychiczny, ale i fizyczny, jest świadomy na czym polega dobre i zdrowe życie nie wchodzi w konflikt z prawem.

Celem nadrzędnym prowadzonego programu jest podniesienie świadomości wśród osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku na temat alternatywnych, konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez organizację różnorodnych zajęć sportowo- edukacyjnych, dzięki którym osadzeni będą mogli zapoznać się z inną niż dotychczas wizją życia „poza murami” stworzoną w trakcie całego przedsięwzięcia, a co z kolei pozwoli na powielenie i przeniesienie tego modelu do ich życia na wolności.

Należy również dodać, że w ramach realizacji programu na terenie OZ Słońsk powstaje profesjonalna siłownia zewnętrzna.

tekst i zdjęcia: st. szer. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej