Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. kpt. Łukasza Kropidłowskiego

Z uwagi na wprowadzony przez Ministra Zdrowia stan zagrożenie epidemicznego wręczenie aktu odbyło się na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. Akt powołania na nowe stanowisko wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie ppłk Arkadiusz Tomczak.

 

Kpt. Łukasz Kropidłowski ze Służbą Więzienną związał się 1 czerwca 2007r. Służbę rozpoczął w Areszcie Śledczym w Choszcznie na stanowisku młodszego wychowawcy. Od dnia 1 października 2016r. zajmował stanowisko Kierownika Działu Penitencjarnego w Areszcie Śledczym w Choszcznie. Następnie w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. pełnił funkcję Kierownika Działu Penitencjarnego. Dnia 1 maja 2018r. został awansowany na stanowisko z-cy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu. Od dnia 18 października 2019r. zajmował stanowisko Dyrektora Aresztem Śledczym w Międzyrzeczu. Dnia 16 marca 2020r. został mianowany Dyrektorem Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

 

Tekst: Tomasz Nowosadzki

Zdjęcia: Krystian Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej