Porozumienie z Zespołem Szkół w Strzelcach Krajeńskich umożliwi uczniom tej placówki zapoznanie się z misją, celami i zadaniami Służby Więziennej. Zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy gorzowskiej jednostki będą stanowiły uzupełnienie wiedzy w przedmiocie bezpieczeństwa publicznego oraz szeroko rozumianego krzewienia postaw patriotycznych i obywatelskich.

W dniu 09.12.2021r. zostało podpisane  porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół w Strzelcach Krajeńskich a Zakładem Karnym w Gorzowie Wlkp. W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Szkoły Wioletta Burdziak oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. mjr Łukasz Kropidłowski.

Celem porozumienia jest m.in. popularyzacja i eksponowanie współczesnego oblicza Służby Więziennej, kształtowanie pozytywnego wizerunku SW, kultywowanie tradycji patriotycznych orz kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży szkolnej. Funkcjonariusze jednostki penitencjarnej będę uczestniczyć w organizowanych na terenie szkoły piknikach mundurowych przy udziale innych służb mundurowych, tj. straży pożarnej, policji, straży granicznej i wojska. Odbędą się również zajęcia informacyjno/edukacyjne oraz warsztaty psychologiczne dla uczniów szkoły.

 

Tekst, zdjęcia

por. Marcin Jankowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej