Nikt nie planuje by zostać alkoholikiem, nikt nie marzy o doświadczaniu siebie w stanie upojenia alkoholowego, aż wreszcie nikt nie chce przeżywać problemów, w które uwikłani są uzależnieni. A jednak... tak wielu wpada w pułapkę, z której tak trudno wydostać się.

Mając na celu potrzebę urzeczywistnienie powyższego, nadzieję, że świadomość skłoni do zastanowienia się, a w ślad za tym ostrożność, z dużą otwartością zareagowaliśmy na projekt "NORMALKA". Jest to spektakl teatralny autorstwa Adama Andryszczyka, a konkretnie monodram w wykonaniu Jana Mierzyńskiego, który prezentuje świat używek i związaną z nimi degradację osobistą i społeczną.

Z inicjatywy ppor. Marcina Jankowskiego – psychologa Działu Terapeutycznego Zakładu Karnego w Gorzowie zawiązano współpracę pomiędzy wskazanymi podmiotami. Kadra psychologiczno – terapeutyczna, mająca bogate doświadczenie w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, podjęła wyzwanie połączenia profilaktyki z aspektem terapeutycznym w innym niż codzienny wymiarze. W ramach współpracy wyszła na zewnątrz, tj. wraz z aktorem teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. wzięła udział w spotkaniu teatralnym zakończonym dyskusją, w której uczestniczyła młodzież szkolna. Łącznie zaplanowano dziewięć spotkań, w których funkcję eksperta pełni mł. chor. Dominika Krawczyk – młodszy psycholog Działu Penitencjarnego (specjalista psychoterapii uzależnień). W zamian – już wkrótce - "NORMALKA" pojawi się w tutejszej jednostce z zapowiedzią dalszej współpracy.

Powyższe ma wymiar nie tylko szeroko rozumianej psychoprofilaktyki, ale również promocji Służby Więziennej jako profesjonalnej i aktywnej instytucji uczestniczącej w życiu lokalnych społeczności.

 

kpt. Marta Sprengel - Pieczyńska

Starszy Inspektor Działu Terapeutycznego

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej