PO WER - ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014r. – 2020r.

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w projekcie pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, współfinansowanego ze środków EFS, kształcili się w następujących zawodach:

- monter sieci elektrycznych do 1 kV,

- pomocnik kucharza – dwa kursy,

- technologa robót wykończeniowych w budownictwie,

- konserwator terenów zielonych,

- konserwator powierzchni płaskich,

- malarz-szpachlarz,

- monter stolarki okiennej i drzwiowej.

Osadzeni poza szkoleniem zawodowym, uczestniczyli także w szkoleniu z zakresu aktywizacji zawodowej, szkoleniu BHP oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia kończyły się egzaminem i wydaniem stosownych certyfikatów.

Wielu absolwentów po ukończeniu kursów podjęło zatrudnienie, które ma charakter nieodpłatny jak również odpłatny na rzecz samorządów terytorialnych oraz kontrahentów zewnętrznych.
 

 

Tekst i zdjęcia

kpt. Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej