Podsumowaliśmy 2023 rok z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie płk Tomaszem Raczykiem.

W dniu 26.03.2024 r. na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie Pana płk Tomasza Raczyka. W trakcie odprawy kierownicy działów podsumowali działalność jednostki w ubiegłym roku. Spotkanie oprócz dokonania analizy i zestawień z działalności naszego Zakładu Karnego z ubiegłego roku, dało możliwość poruszenia kwestii założeń i przedsięwzięć na rok bieżący. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej