Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny włączyli się w akcję Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej „Resort sprawiedliwości pomaga”

Pomimo panującej pandemii SARS-CoV-2 funkcjonariusze gorzowskiej jednostki penitencjarnej stawili się liczną grupą do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp. w celu honorowego oddawania krwi. Jest to kolejna zbiórka krwi, w której biorą udział funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. Mundurowi oddają krew z chęci niesienia pomocy innym ale i dla własnej satysfakcji oraz poczucia, że robią to w słusznej sprawie. W trudnych chwilach, wymagających pomocy, ludzkiej życzliwości dzielimy się tym czego nie można wyprodukować, oddajemy krew, której tak brakuje do ratowania życia i zdrowia. Jednocześnie zachęcamy do oddawania tego bezcennego daru, jakim jest krew.

Kto może oddać krew?

Dawcą może zostać osoba licząca nie mniej niż 18 i nie więcej niż 65 lat, ważąca przynajmniej 50 kilogramów. Ważne, by oddający krew, na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy nie tatuował ciała, nie przekłuwał uszu i innych części ciała, ani nie przechodził badań diagnostycznych i zabiegów endoskopowych: gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii. Musi też minąć co najmniej pół roku od leczenia krwią lub jej składnikami.

Jednorazowo można oddać 450 ml krwi.

Test i zdjęcie: kpt. Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej