Profilaktyka zdrowotna w związku z sytuacją epidemiologiczną

Poznając fakty i podejmując odpowiednie środki ostrożności chronisz siebie i osoby w Twoim środowisku. Hasło to towarzyszy wszystkim działaniom funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim, które podejmowane są na rzecz profilaktyki zdrowotnej w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Rzeczywistość pandemiczna na dłużej zagościła w codzienności współczesnego świata. Straty, w szerokim tego słowa znaczeniu, okazały się ogromne. Dlatego, wychodząc na przeciw dalszym zagrożeniom, pojawiła sie możliwość szczepienia. Jego celem jest minimalizacja następstw, które niesie COVID-19.

Kierując się przekonaniem o zasadności powyższego aktywnie działamy na rzecz poszerzania świadomości osadzonych, co skutkować ma wzbudzaniem ich motywacji do szczepienia się. Dlatego, w miniony czwartek, tj. 23.09.2021 r. gościliśmy p. Huberta Tejchmę - lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie, który przedstawił osadzonym nie tylko dawkę solidnych informacji nt. wirusa, ale też odniósł się do towarzyszących tematowi faktów i mitów, które krążą m. in. wśród osadzonych. W tym miejscu warto wskazać, że powyższe stanowi kontynuację tego typu przedsięwzięć. Wcześniej przeprowadzano konkursy profilaktyczne, a prace w postaci plakatów udostępniano w przestrzeni korytarzowej jednostki. To samo dotyczy informacji nt. wirusa, które prezentowane są w gablotach ściennych, co umożliwia dostęp do nich większej liczbie odbiorców. Natomiast charakter ciągły ma forma zajęć tematycznych. Przykład stanowi populacja osadzonych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi. W efekcie jednej z ostatnich rozmów odnotowano wzrost zainteresowania omawianą ochroną, co przełożyło się na to, iż osoby dotąd nie zaszczpione zmieniły zdanie. To z kolei spowodowało, że w omawianej grupie terapeutycznej uzyskano liczbę zaszczepionych na poziomie 100%. Można zatem powiedzieć, że nasza droga od nieświadomości do świadomości stanowi klucz w budowaniu zrozumienia istoty zagrożenia. Wiedza ta ma szanse wpłynąć na motywację wewnętrzną osadzonych, która ostatecznie może przekuć się w decyzję o zaszczepieniu się.

Dostrzegając efekty dotychczasowych przedsięwzięć, planujemy ciąg dalszy aktywności skoncentrowanej na budowaniu świadomości. W ten sposób będziemy współuczestniczyć w podtrzymywaniu gotowości do odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za ludzi z bliskiego otoczenia.

 

kpt. Marta Sprengel-Pieczyńska, specjalista Działu Terapeutycznego, ZK Gorzów Wlkp.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej