28 listopada 2018 r., przed Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.

Przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., stanął Mobilny Punkt Poboru Krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. W akcję włączyli się policjanci i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komisariatu Policji II, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Karneog w Gorzowie Wlkp. oraz CBŚP w Gorzowie Wlkp.

Ogólnopolska Akcja Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych została zainicjowana przez Straż Graniczną w 2012 roku. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi, popularyzacja honorowego krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku kostnego, a także budowanie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew. Myślą przewodnią tegorocznej, siódmej już edycji, którą przygotowano dla uczczenia 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, jest krzewienie – poprzez pomoc drugiemu człowiekowi – nowoczesnego patriotyzmu. „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” to także idea skojarzenia munduru, opatrzonego symbolami i godłem Rzeczypospolitej, z gotowością oddania krwi dla Ojczyzny oraz nawiązanie do tradycji wiernej służby historycznych formacji mundurowych okresu II RP.

Akcję honorowego oddawania krwi koordynował Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp.

kpt. Piotr Melinis

zdjęcia: mjr Wojciech Stechnij, Ewa Romankiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej