Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. ppłk Patrycja Napierała uczestniczyła w uroczystym nadaniu sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie

We wtorek, 17 grudnia 2019 roku w Sulęcinie odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, sądownictwa, prokuratury, świata nauki i kultury, kościoła, parlamentarzystów oraz służb mundurowych. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie, insp. Mirosława Kędziory w obchodach uczestniczyła Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. ppłk Patrycja Napierała.

Oficjalnego przekazania sztandaru na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie, insp. Mirosława Kędziory dokonał I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak. Uroczyste wręczenie sztandaru poprzedziło symboliczne wbicie w drzewiec gwoździ honorowych. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru.

Uroczystość była także szczególna ze względu na to, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Władysławowi Dajczakowi – Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odznakę okolicznościową- Medal Stulecia Utworzenia Policji Państwowej.


 

tekst: st. szer. Marcin Łukasiewicz

zdjęcia: sierż. sztab. Mateusz Sławek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej