... czyli kolejne niesamowite przesłanie w OZ Słońsk

W dniu 27.06.2019 r. kolejny raz w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku odbyło się spotkanie z grupą motocyklistów będących członkami Biker Church Europe. Tym razem gośćmi byli motocykliści z Polski, którzy swoją pasją do maszyn jednośladowych oraz wiarą w chrześcijańskie wartości dzielą się szczególnie chętnie z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności.

Podczas spotkania ze skazanymi na placu spacerowym pawilonu przeznaczonego dla osób z klasyfikacją R-2 zachęcali oni ich do lektury Biblii, słuchania Słowa Bożego. Ich historie oraz doświadczenia ukazywały korzyści oraz faktyczną możliwość zmiany w życiu człowieka - niezależnie od sytuacji oraz trudności, jakie mogą wystąpić w życiu. Swoje przesłanie głosili poprzez indywidualne świadectwa, pieśni religijne oraz historie z Pisma Świętego.

Niniejsze spotkanie budziło duże zainteresowanie wśród osób skazanych, gdyż obecność zarówno instrumentu muzycznego w postaci gitary oraz możliwość zapoznania się ze specyfiką i parametrami prezentowanych motocykli dodatkowo wzmacniała przekaz głoszony przez grupę. Pokazywali oni na swoim przykładzie jak może wyglądać życie osób, które rozwijając swoją pasję są w stanie żyć zgodnie z pozytywnym przekazem w kierunku poprawy jakości życia, w wierze chrześcijańskiej.

Spotkanie odbyło się dzięki inicjatywie Pani Dyrektor Ppłk. Patrycji Napierały oraz pastora prezbitera Pana Mariana Kalaty. Za organizację techniczną spotkania oraz przygotowanie osób zainteresowanych udziałem odpowiedzialni byli st. szer. Marcin Kwiatkowski oraz st. szer. Marcin Łukasiewicz. Nad bezpieczeństwem oraz porządkiem czuwali funkcjonariusze Działu Ochrony.

Spotkania o wspomnianym powyżej charakterze stanowią ciekawy przerywnik w odbywaniu kary pozbawienia wolności dla osób osadzonych oraz umożliwiają im kontakt z pozytywnymi, zdeterminowanymi ludźmi, którzy ukazują sposoby na poprawę życia i niezbędne zmiany w podejściu zarówno do samego siebie, jak i otaczającej nas rzeczywistości.

Na zakończenie spotkania osadzeni mieli możliwość porozmawiania z członkami grupy oraz otrzymali oni Biblię Motocyklistów - specjalne wydanie Nowego Testamentu, który dodatkowo zawiera w sobie indywidualne historie z życia motocyklistów.

 

tekst: st. szer. Marcin Kwiatkowski

zdjęcia: st. szer. Marcin Kwiatkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej