Gorzowska Jednostka Penitencjarna wpisała się w akcję Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej „Resort Sprawiedliwości Pomaga”

Dyrektor Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. kpt. Łukasz Kropidłowski przekazał na ręce pani Barbary Kałużnej, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej imieniem Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp., 500 sztuk maseczek ochrony osobistej. Maseczki zostały wykonane z przekazanego materiału przez osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w gorzowskim zakładzie karnym.

Osadzeni zatrudnieni na terenie jednostki penitencjarnej bez wahania odpowiedzieli na apel administracji zakładu i podjęli się wyzwania uszycia maseczek. Oprócz nabycia praktycznych umiejętności z zakresu podstaw szycia, zyskali również poczucie bycia potrzebnym i pomocnym dla osób będących w potrzebie, co stanowi ważny element w procesie resocjalizacji.

„Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ jesteśmy największym domem pomocy społecznej w województwie lubuskim. Zamieszkuje u nas 236 mieszkańców. Pracuje około 180 pracowników także zapotrzebowanie na tego typu środki jest ogromne” – powiedziała pani Barbara Kałużna, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp.

https://www.radiogorzow.pl/80878/wiezniowie-uszyli-maseczki-dla-dps/

https://gorzow.tvp.pl/47691553/jest-dodatkowe-860-tysiecy-dla-lubuskich-domow-pomocy-spolecznej

Tekst i zdjęcia: kpt. Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej