Skazani zdobywają kwalifikacje, uczestnicząc w kursie zawodowym realizowanym w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

5 listopada 2018 r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. rozpoczęło się ostatnie zaplanowane w roku bieżącym szkolenie kursowe realizowane w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. W szkoleniu „malarz-szpachlarz” uczestniczy dwunastu skazanych. Organizowane kursy zawodowe, dają skazanym możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz nowego doświadczenia, a tym samym szanse na odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

st. szer. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej