8 kwietnia 2019 r. na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp., rozpoczęło się szkolenie kursowe realizowane w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W szkoleniu „Monter sieci elektrycznych do 1 kV” uczestniczy dwunastu skazanych. Ten oraz inne organizowane kursy zawodowe, dają skazanym możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz nowego doświadczenia, a tym samym szanse na odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Kurs potrwa do 14 maja 2019 r.

kpt. Piotr Melinis

zdjęcia: kpt. Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej