21 marca 2019 r. na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp., rozpoczęło się szkolenie kursowe realizowane w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W szkoleniu „Kucharz” uczestniczy dwunastu skazanych. Ten oraz inne organizowane kursy zawodowe, dają skazanym możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz nowego doświadczenia, a tym samym szanse na odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

power.jpg

 

 

 

kpt. Piotr Melinis

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej