Od dnia 25.09.2018 r. w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój odbywa się kolejny kurs zawodowy o nazwie „Technolog robót wykończeniowych”. Kurs potrwa do dnia 22.10.2018 r.

Dla uczestników programu POWER przewidziano przeszkolenie w ramach bloków tematycznych poruszających kwestie: zasad bhp i ppoż., zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywizację zawodową, blok zajęć teoretycznych i praktycznych dla danego zawodu. Kurs został zorganizowany dla grupy 12 skazanych. Uczestnicy uczą się solidnych podstaw prac wykończeniowych stosowanych w budownictwie. Głównym celem tego projektu jest wyposażenie skazanych w umiejętności pozwalające na właściwe funkcjonowanie w środowisku oraz na otwartym rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Dodatkowym atutem jest również możliwość szybszego skorzystania uczestników kursu z rządowego programu „Praca dla więźniów”


Tekst/zdjęcia: szer. Marcin Łukasiewicz


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej