Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku

W dniu 20.07.2021 r. zakończyło się szkolenie kursowe „Technolog Robót Wykończeniowych w budownictwie” z projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności". Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 12 osadzonych.

Osadzeni w ramach kursu wyremontowali pomieszczenie po starej łaźni, które zostanie zaadoptowane na salę komputerową, gdzie skazani będą mieli możliwość skorzystania m.in. ze stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz komunikatora internetowego SKYPE.

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Wartość całkowita Projektu: 132 249 773,70 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 111 460 109, 27 zł.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej