W dniach 26 czerwca - 16 lipca 2019 r., zorganizowany został kurs dla osób pozbawionych wolności. Kurs  został sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szkolenie „Ogrodnik – konserwator terenów zielonych”, które prowadzone było przez wykwalifikowaną kadrę współpracującej instytucji zewnętrznej, skierowane było do grupy 12 skazanych.

Celem szkolenia było m.in.:
1) Nabycie umiejętności wykonywania prac ogrodniczych związanych z zagospodarowaniem terenu pod uprawę roślin i krzewów.
2) Mała architektura ogrodowa.
3) Umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym.
4) Roślinoznawstwo.
5) Pielęgnacja drzew i krzewów.
6) Choroby roślin.
7) Wysiewanie nasion, sadzenie i przesadzanie roślin.
8) Zakładanie i pielęgnowanie trawników.
9) Usuwanie chwastów, wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin.

Umiejętności nabyte podczas kursów zwiększą możliwości i szanse skazanych na podjęcie zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności.

kpt. Piotr Melinis

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej