VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Dyrektor Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. mjr Łukasz Kropidłowski reprezentował Służbę Więzienną na VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo narodowe Polski". Zagrożenia i determinanty zmian. Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w dobie zagrożeń XXI wieku”. Konferencja została otwarta przez Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską. W konferencji uczestniczyli między innymi płk Rafał Miernik, dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dywizji Franciszka Kleeberga oraz płk Jarosław Mokrzycki, dowódca Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. Liczymy, iż konferencja będzie początkiem nowej współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Gorzowie Wlkp., a Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Tekst, zdjęcia: kpt. Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej