1. W widzeniu uczestniczy 1 osoba pełnoletnia.

2. Widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego w każdym typie zakładu karnego (zamknięty, półotwarty, otwarty).

3. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

4. Widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego (małżonkowie wstępni, zstępni, rodzeństwo). W indywidualnych przypadkach dopuszcza się udzielenie widzenia z inną osobą. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor jednostki penitencjarnej.

5. Widzenia dla poszczególnych oddziałów odbywać się będą:

  • zakład karny - w każdą niedzielę w godz. 800-1630
  • areszt śledczy - w każdą sobotę w godz. 800-1540
  • Oddział Zewnętrzny w Słońsku - w każdą niedzielę w godz. 800-1630

W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.

W przypadku widzenia tymczasowo aresztowanego widzenie realizowane będzie na podstawie zarządzenia o zgodzie na widzenie organu dysponującego stosując ograniczenie tylko do jednej osoby.

6. Wprowadza się system telefonicznego umawiania rodzin lub osób bliskich co najmniej 1 dzień przed widzeniem w następującym porządku:

  • Rejestracja osób ubiegających się o widzenie rozpoczyna się od 24 maja 2021 r.

- dla Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp - oddział półotwarty i otwarty: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300 pod numerem telefonu 95 725 54 83 lub w formie maila: widzenia_zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl

- dla Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp - oddział aresztu śledczego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300 pod numerem telefonu 95 725 54 83 lub w formie maila: widzenia_zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl

- dla oddziału zewnętrznego w Słońsku: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300 pod numerem telefonu 95 757 22 82 lub w formie maila: widzenia_oz_slonsk@sw.gov.pl

7. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być zrealizowane.

8. Rodziny zobowiązane są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych przy wejściu do jednostki oraz w sali widzeń.

9. Dyrektor jednostki penitencjarnej ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych określonych w danym zakładzie karnym.

10. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą. Widzenie będzie realizowane za przesłoną.

11. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia, zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych.

12. Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania własnych maseczek ochronnych i rękawiczek.

13. W związku z udzieleniem widzeń osadzeni maja możliwość dokonania zakupu rękawiczek i maseczek w kantynie lub otrzymania ich za pośrednictwem paczki higienicznej.

14 . W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek, dyrektor jednostki penitencjarnej może wyposażyć osadzonego w maseczkę i rękawiczki.

15. Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych.

16. Osoba odwiedzająca przed udzieleniem widzenia wypełnia ankietę, w której zawiera informacje:

- czy jest objęta kwarantanną,

- dotyczące kontaktu w warunkach wolnościowych z osobami chorymi na COVID-19, przebywającymi na kwarantannie lub przyjeżdżającymi z zagranicy.

17. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

18. Osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

19. Kantyna jest zamknięta w trakcie widzenia.

20. Kącik zabaw dla dzieci pozostaje zamknięty.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej