Działania epidemiologiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze miast Polski potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, za zgodą sędziego penitencjarnego na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Oddziału Zewnętrznego w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy przedłużono wstrzymanie:

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem zakładu karnego,

2) udzielenia osadzonym widzeń,

3) odprawiania nabożeństw i udzielenie posług religijnych

na okres do dnia 7 kwietnia 2020 r. włącznie

Rozmiar: 512.0 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej