Major Grzegorz Chudzik z dniem 18 czerwica 2021r. został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie ppłk Arkadiusz Tomczak w dniu 18 czerwca 2021 roku powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. mjr. Grzegorza Chudzika.

Mjr Grzegorz Chudzik ze Służba Więzienną związał się w dniu 1 marca 2003r. Służbę rozpoczął w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. na stanowisku młodszego inspektora Działu Finansowego. Od dnia 1 maja 2016r. pełnił obowiązki Głównego Księgowego w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. Następnie w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie pełnił funkcję Głównego Księgowego.

Akt powołania na nowe stanowisko został wręczony w obecności kpt. Łukasza Kropidłowskiego - Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

Tekst: kpt. Tomasz Nowosadzki

Zdjęcia: por. Krystian Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej