Z uwagi na okres Świąt Wielkanocnych widzenia w pawilonie aresztu śledczego odbędą się w dniu 01.04.2024 r. (poniedziałek) zamiast dnia 30.03.2024 r. (sobota).

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 marca 2024 r. na podstawie Zarządzenia nr 3/2023 Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkoposlkim z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie porządku wewnętrznego w oddziale aresztu śledczego rozdział XI §15 pkt. 1 ustalonego na podstwwie art. 73§2 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku- Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 z późn. zm.1) w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 z późn. zm.2)   nie odbędą się widzenia dla osób bliskich.

Zgodnie z w/w porządkiem wewnętrznym widzenia w pawilonie Aresztu Śledczego w okresie Świąt Wielkanocnych zostały wyznaczone na dzień 01.04.2024 r. (poniedziałek- drugi dzień świąt Wielkanocnych).

 

Widzienia w pawilonie Zakładu Karnego wyznaczone na dzień 31.03.2024 r. pozostają bez zmian.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej