Dotyczy Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. oraz Oddziału Zewnętrznego w Słońsku

Dzień 14 sierpnia 2023 r. ustalony został na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy dniem wolnym od służby i pracy w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp., i podległym Dyrektorowi ZK w Gorzowie Wlkp., Oddziale Zewnętrznym w Słońsku.

Powyższe jest konsekwencją konieczności obniżenia wymiaru czasu służby i pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11.11.2023 r.

Zakład Karny w Gorzowie Wlkp., z Oddziałem Zewnętrznym w Słońsku w dniu 14 sierpnia 2023 r. funkcjonować będzie tak jak w dniach wolnych od pracy, czyli administracja jednostki nie będzie urzędować.

Przyjmowanie tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp., będzie odbywać się w dniu 14.08.2023 r., jak w każdym dniu niebędącym dniem ustawowo wolnym od pracy lub sobotą tj. w godzinach 8:00 – 16:00.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej