Powołanie Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

Z dniem 9 marca 2022 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Artur Koczerba, na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. mjr Łukasza Kropidłowskiego powołał kpt. Krzysztofa Stawickiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

Kapitan Krzysztof Stawicki ze Służbą Więzienną jest związany od 1999 roku. Niemal całą swoją Służbę pełnił w Zakładzie Karnym w Nowogardzie. W roku ubiegłym na okres pół roku delegowany był do pełnienia służby w Zakladzie Karnym w Goleniowie. Cała swoją służbę pełnił w dziale ochrony.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej