Zatrudnienie osadzonych, szkolenia, kursy zawodowe stanowią główną metodę oddziaływań resocjalizacyjnych.

Jednym z nadrzędnych celów Służby Więziennej jest zapobieganie powrotom do przestępstwa osób opuszczających zakłady karne poprzez zwiększenie ich szans na readaptację w środowisku społecznym. W dużej mierze szanse na poprawne, samodzielne funkcjonowanie gwarantuje podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osadzonych oraz ich przygotowanie do aktywności na rynku pracy.

 

Obecnie w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. realizowany jest kurs "malarz-szpachlarz" , w którym uczestniczy 12 skazanych. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu osadzeni zdobywają nowe kwalifikacje przez co zwiększają swoje możliwości powrotu na rynek pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Tekst i zdjęcia: kpt. Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej