Początek listopada to kolejny krok w zwiększeniu zatrudnienia w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku w ramach programu "Praca dla Więźniów".

W ramach nawiązanej współpracy z kontrahentem zewnętrznym - DBW POLSKA Spółka z o.o. oraz zgłoszonym przez przedstawicieli firmy zapotrzebowaniu na skierowanie do pracy większej ilości osadzonych kolejne pomieszczenie Oddziału Zewnętrznego w Słońsku zaadoptowano na miejsce pracy. Dzięki temu możliwość pracy odpłatnej na rzecz kontrahenta zewnętrznego uzyskało dodatkowo 7 skazanych. Do zatrudnienia skierowani zostali głównie ci osadzeni, którzy nie spełnili odpowiednich kryteriów do podjęcia pracy poza murami zakładu karnego; głównie z racji niejasnej sytuacji prawnej, charakteru popełnionego przestępstwa, konieczności uzupełnienia deficytów, a także zbyt odległego końca kary pozbawienia wolności. Realizacja założeń umowy wpisuje się w sukcesywne zwiększanie zatrudnienia osadzonych, w tym konkretnym przypadku na terenie samej jednostki.

Dzięki zatrudnieniu odpłatnemu skazani mają możliwość pomocy swoim bliskim, spłaty zasądzonych zobowiązań, regulowania świadczeń alimentacyjnych i odkładania środków na czas po zakończeniu kary pozbawienia wolności.

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej