Nowy program readaptacyjny w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. Zależy nam na tym, by nie tylko poszerzyć świadomość naszych odbiorców, pobudzić ich emocje, ale też tak często i łatwo wypowiadane słowa zamienić w czyn, tj. działanie.

Wraz z końcem roku robimy bilans. Następnie nasila się wizja preferowanej przyszłości. W ślad za nią rodzi się nadzieja na pozytywną zmianę. Wówczas pojawiają się postanowienia, liczymy kalorie, planujemy wakacje itp. A wszystko po to, by było nam przyjemniej i lepiej. Tak właśnie zaczyna się rok, a konkretnie od stycznia. W tym całym chaosie miesiąc ten przypomina nam o tym, że nie ma przyszłości bez przeszłości. Kiedy odwrócimy się za siebie i zechcemy uważnie przyjrzeć się temu co tam się znajduje, to okaże się, że poza osobistym bagażem będzie tam jeszcze cała kolejka ludzi, którzy sprawili, że "jesteśmy". Wśród nich stoją m. in. dziadkowie, których warto wspomnieć, o czym przypominają nam właśnie styczniowe obchody (Dzień Babci – 21 styczeń, Dzień Dziadka – 22 styczeń). Mając na uwadze powyższe, postanowiliśmy zachęcić osadzonych do udziału w cyklu spotkań, warsztatów, których celem będzie kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych tak niezbędnych na płaszczyźnie relacji z drugim człowiekiem. Realizując nasz plan skorzystamy z świątecznego kalendarza, który wskazuje konkretne wydarzenia odnoszące się do kwestii relacyjnych. Będą to: Dzień Dziadków (styczeń), Dzień Zakochanych (luty), Dzień Kobiet (marzec), Dzień Matki (maj), Dzień Dziecka (czerwiec) i Dzień Ojca (czerwiec). Każda z wymienionych okazji będzie częścią programu readaptacyjnego pt. "Kochać jak to łatwo powiedzieć". Zależy nam na tym, by nie tylko poszerzyć świadomość naszych odbiorców, pobudzić ich emocje, ale też tak często i łatwo wypowiadane słowa zamienić w czyn, tj. działanie. Będzie to możliwe dzięki twórczej aktywności osadzonych, która stworzy możliwość do wyrażenia uczuć w innej formie. Dodać należy, że nie chodzi tylko o miłość. Są to także wdzięczność, zaufanie, podziękowanie, pamięć i inne, których być może nigdy wcześniej nie urzeczywistnili.

 

Tekst: Specjalista DT kpt. Marta Sprengel-Pieczyńska

Zdjęcie: kpt. Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej