Z okazji Dnia Dziecka przygotowano program...

Nic tak nie wzrusza i nie uszczęśliwia jak dziecko z całą swą naturalnością, bezgraniczną miłością i spontanicznością. Janusz Korczak, który w sposób szczególny umiłował dzieci, dostrzegał w nich to, co najcenniejsze i najpiękniejsze, a także obdarzał opieką i zainteresowaniem, dobrze o powyższym wiedział. Dorobek jego służy wielu pokoleniom i wciąż nie traci na aktualności. O tym, ale też o doświadczeniach z własnego życia, zarówno w roli dziecka, jak i ojca, mieli okazję dyskutować osadzeni przebywający w strukturach Działu Terapeutycznego gorzowskiej jednostki. Z okazji Dnia Dziecka przygotowano program, który zakładał podejmowanie tematyki odnoszącej się do pełnionych w życiu ról, które wyżej wskazano. Zaproszono panów także do dyskusji na temat fragmentów filmu "Coco" traktującego o istotnych, często fundamentalnych wartościach. Z jednej strony akcentowano znaczenie więzi rodzinnych, marzenia, z drugiej zaś poruszano temat przemijania, śmierci, pamięci o tych, których już nie ma. Zaplanowano też udział w zajęciach w oparciu o przewodnik samopoznania Tomasza Świtka "Ja jako ojciec...", "Ja jako syn...". Na zakończenie odbiorcy zostali zaproszeni do udziału w mikrowykładzie, który przybliżył im tematykę najważniejszych aktów prawnych dotyczących praw dziecka. Szansą na dotarcie do większej liczby odbiorców jest tablica informacyjna, na której znalazły się omawiane wyżej treści.

 

kpt. Marta Sprengel-Pieczyńska, specjalista DT, ZK Gorzów Wlkp.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej