Warsztaty z okazji Dnia Matki

Pod takim właśnie tytułem, oddział terapeutyczny gorzowskiego zakładu karnego, zorganizował warsztaty z okazji Dnia Matki, które realizowano od 26 do 28 maja. Wzięło w nich udział 28 osób, które aktywnie włączały się w poszczególne zadania. Obejmowały one zajęcia grupowe i indywidualne, co w efekcie przełożyło się na wymiar szerokodostępny, tj. posłużyło całej społeczności więziennej.

W pierwszej kolejności powstała (brystol, kredki, farby, kartony) "pełnowymiarowa" mama. Stanowiła ona symboliczne przedstawienie kobiety umożliwiającej indywidualne odniesienie do niej każdej mamy. Z kolei w ramach spotkania poruszono temat świata emocji osoby uzależnionej i wpływu ich na relacje z ludźmi, w tym z najbliższymi. Nawiązano do słów niechcianych, a jednak powiedzianych, a także do tych ciepłych, ale nigdy niewypowiedzianych. Stało się to płaszczyzną do kroku kolejnego, a mianowicie do wyrażenia tego, co panowie chcieliby powiedzieć swoim mamom. Ta część odbyła się już w porozumieniu ze sobą samym. Wszyscy otrzymali kartki, które zawierały takie propozycje: Mamo, najcieplej wspominam..., Mamo, dziękuję Ci za..., Mamo, życzę Ci... Następnie każdy powiesił je na przygotowanych tablicach, które cały czas zatrzymują innych osadzonych. Myślę, że zadanie to nie tylko poruszyło samych uczestników, ale też wywarło wpływ, a przynajmniej skłoniło do refleksji, każdego skazanego, który zechciał pochylić się nad treścią. Natomiast Ci, którzy chcą dołożyć swoją cegiełkę z życzeniami lub podziękowaniami mogą to uczynić do 31 maja, bo tablica jest wciąż dostępna. Karteczek przybywa...

 

kpt. Marta Sprengel-Pieczyńska, specjalista DT, ZK Gorzów Wlkp.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej