W niewielkiej miejscowości w gminie Witnica, mieści się Dom Pomocy Społecznej. To wieś Kamień Wielki...

To już kolejna pomoc skazanych w organizację przedsięwzięć na terenie domu. 30 sierpnia 2019 r. były biesiada, urodziny miesiąca, muzyka... Całośc pod nazwą "Pożegnanie lata".

Dzięki serdeczności Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp., ppłk. Arkadiusza Tomczaka, osadzeni pomagali w przygotowaniach do zabawy, a także podczas całej uroczystości. W organizacji pomogli także Caritas z Nowogardu, z ks. Grzegorzem Legutko, oraz kapela podwórkowa KRYZYS. Zabawę poprowadził, razem ze skazanymi, wychowawca ds. kulturalno-oświatowych, kpt. Piotr Melinis.

mjr Małgorzata Woźniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej