8. lutego 1919 roku dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych

Z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej, Dyrektor Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim mjr Łukasz Kropidłowski, Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego ppłk Grzegorz Chudzik oraz st. kpr. Mariusz Pierzchała złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą „Pro Memoria Więźniom Politycznym, Ofiarom Represji Komunistycznych”.

To właśnie 8. lutego 1919 roku Marszałek Józef Piłsudski podpisując dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, zapoczątkował kształtowanie polskiego systemu więziennego.

Tekst, zdjęcia mjr Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej