Skazani uczestniczyli w spotkaniu ze swoimi dziećmi w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.

Skazani ojcowie, przez pobyt w zakładzie karnym, nie spędzają ze swoimi dziećmi czasu. Pisanie listów, czy wykonywanie rozmów telefonicznych nie zaspokajają potrzeb dziecka, które tęskni za swoim ojcem. Widzenia w zakładzie karnym nie zaspokajają w pełni potrzeby dziecka w zakresie kontaktu ze swoim ojcem. Jeżeli skazany nie znajdował czasu dla dziecka, przedkładając nad jego potrzeby popełnianie przestępstw, zarobkowanie lub własne przyjemności, nieświadomie zaburzał właściwe relacje dziecko-ojciec. Może to doprowadzić do zniekształcenia właściwego wizerunku rodzica. Brak więzi z rodzicami w dzieciństwie jest niemal gwarancją ogromnych życiowych problemów, natomiast mocna i zdrowa więź z nimi daje na całe życie silny fundament oraz osłonę przed złymi wpływami, na które dziecko będzie odporniejsze, mając pewność rodzicielskiej miłości.

Program, realizowany w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. ma na celu wytworzenia sytuacji, w których ojciec zaangażuje się w rozwój własnego dziecka, będzie mógł z nim porozmawiać, dowiedzieć się o jego problemach i potrzebach. Sytuacje takie można zorganizować poprzez wspólne zabawy z dzieckiem, które jest czynnością zaspokajającą potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny.

Pierwsze w tym roku spotkanie skazanych ze swoimi dziećmi, wychowawcy z Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.zorganizowali w Dniu Ojca, 23 czerwca. W tym wyjątkowym dniu, całe rodziny mogły być razem - mama, tata, dzieci. Skazani ojcowie zaśpiewali swoim pociechom piosenkę przy akompaniamencie gitarzysty Wojciecha Kubiaka. Dzieci wykonali na miejscu laurki dla swoich tatusiów.

tekst i zdjęcia: por. Piotr Melinis

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej