Film zostanie upubliczniony podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego, który odbędzie się 18 czerwca w Gorzowie Wlkp.

Osadzeni odbywający aktualnie karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wzięli udział w projekcie Justyny Budzyn – artystki głównie związanej z mozaiką i rzeźbą ceramiczną. Wiele jej prac dostępnych jest w gorzowskiej, ale nie tylko przestrzeni miejskiej (http://justynabudzyn.pl). Między innymi jest ona autorką znanego lokalnie projektu zatytułowanego "Ości". W różnych częściach Gorzowa znaleźć można mozaiki, w których wkomponowane są pojedyncze słowa takie jak: samotność, wzajemność, bliskość, lekkość, miłość, bezsilność i inne. Z uwagi na remont jedna z nich została zniszczona. Fakt ten nie umknął mieszkańcom. Liczne informcje zrotne, które otrzymała artystka przyczyniły się do podjęcia przez nią decyzji o tym, że odtworzy ją wraz ze słowem czułość, które zawierała. W ślad za tym poszła kolejna idea, a mianowicie włączenie ludzi w urzeczywistnienie powyższego. Wśród nich znaleźli się również nasi osadzeni. Panownie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i w sposób jednoznaczny okazali co to znaczy nie tylko brać, ale i dawać. Odzwierciedliło się to w ich gotowości do wsparcia kultury w postaci włączenia się w przygotowanie materiału filmowego. Będzie on nawiązywał własnie do słowa czułość. Usłyszymy je, ale i zobaczymy w różnych odsłonach i interpretacjach. Film zostanie upubliczniony podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego, który odbędzie się 18 czerwca w Gorzowie Wlkp. Poza tym trafi do tutejszej jednostki, by nie tylko cieszyć współtwórców projektu, ale też wzbogacić warsztat współpracy Zakładu Karnego ze środowiskiem lokalnym. Warto jeszcze dodać, że doświadczenie to okazało się szczególnie cenne dla realizacji programu terapeutycznego, który nie pomija emocji i wartości.

 

kpt. Marta Sprengel-Pieczyńska

specjalista DT, Zakład Karny w Gorzowie Wlkp.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej